Նորություններ

Բոլոր նորությունները

Մեր մասին

«Ավտոարտադրողների պաշտոնական ներկայացուցիչների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը միավորում է հանրահայտ ավտոապրանքանիշների հայաստանյան պաշտոնական ներկայացուցիչներին: Ասոցիացիան պաշտոնապես գրանցվել է 2019 թ՝ իրավաբանական հենք ստեղծելով մինչ այդ չկանոնակարգված համագործակցությունը առավել արդյունավետ դարձնելու համար:

Ավելին
  • Նպատակներ

    ԱՊՆԱ-ի հիմնական նպատակներն են Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքակիրթ, միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ավտոմոբիլային շուկայի ձևավորմանը, ավտոմոբիլային ժամանակակից տեխնոլոգիաների մշակմանն ու տարածմանն օժանդակելը, ինչպես նաև ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը նպաստելը:

    Ավելին
  • Ծրագրեր

    ԱՊՆԱ-ն պետական մարմինների և մասնավոր ու հասարակական այլ կազմակերպությունների հետ համատեղ ծրագրեր է իրականացնում՝ ուղղված քաղաքակիրթ ավտոմոբիլային շուկայի ձևավորմանը, ավտոմոբիլային նորությունների և առաջադեմ տեխնոլոգիաների վերաբերյալ քաղաքացիների իրազեկման աստիճանը բարձրացնելուն: Կազմակերպում է երթևեկության անվտանգության ապահովմանը ուղղված ուսուցողական և կրթական միջոցառումներ, ավտոմոբիլային ցուցահանդեսներ, կոնֆերանսներ, մասնագիտական մրցույթներ:

    Ավելին